ON GRİD SİSTEMLER

GES ARAZİ KURULUMLARI

Şirketimiz güneş enerjisi konusunda yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir. GES kurmayı düşündüğünüz yerle ilgili olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 • Güneş enerjisi potansiyeli analizi
 • Alan, zemin ve yol çalışmaları
 • Elektrik şebekesine bağlantı için en yakın enerji hatlarının belirlenmesi
 • Yerin noktasal belirlenmesi ve noktasal iklim verilerinin belirlenmesi
 • Elektrik üretimi miktarının belirlenmesi
 • Elektrik tüketim miktarının belirlenmesi
 • Optimum verimde sistem tasarımının yapılması
 • Malzeme seçimi ve projelendirilmesi
 • Kurulacak sistem için kapasite belirlenmesi
 • Yatırım maliyetlerinin hesaplanması
 • Yatırım seçeneklerinin sunulması
 • 3D tasarım ile yerleşim planı

Tüm bu konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Arazi Tipi GES

Bir güneş enerjisi tesisinin kurulumundaki mühendislik, tedarik ve inşaat süreçlerinin tümüne karşılık gelen EPC, proje risklerinin asgariye indirilmesi açısından büyük önem arz eden bir hizmet şeklidir.

Görev, sorumluluk paylaşımı ve risk yönetimi açısından getirdiği avantajlar nedeniyle, güneş enerjisi santrali kurulumunda proje kapsamındaki tüm mühendislik, tedarik ve inşaat işlerinin (EPC), teknik ve finansal yeterliliğe sahip bir yükleniciye anahtar teslim esasına göre ihale edilmesi, her ölçekteki güneş enerjisi projesinin yatırım hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır. .

Bu nedenle ülkemizde önümüzdeki dönemde enerji üretiminde payı çok artacak olan güneş enerjisi üretim aşamasında doğru projelerin hayata geçirilmesi ve kişisel kurumsal ve ülke hedeflerine ulaşılabilmesi için uzman ve donanımlı EPC firmaları büyük rol oynayacaktır.

Süreç Nasıl İşliyor

Ücretsiz Keşif

Projelendirme ve Teklif

Yasal Başvuru ve Takip Danışmanlığı

Kurulum ve Devreye Alma

Kurulum ekipman, kablo, kesici, trafo köşk ve AC maliyetleri bize aittir. Uzman Teknik Ekibimiz, kurulum öncesi ve kurulum esnasında, bila-bedel mühendislik ve yönetim desteği verecektir.

***Bağlantı Görüş Onayı ve TEDAŞ Proje Onayı teklif tutarı Euro #8.136,00#.***

1MW GES Yatırımınız, Yenilenebilir Enerji Teşvik Belgesi edinmeniz mütakip KDV'den muaftır.

Detaylı Bilgi İçin–>Yetkili Kişi: Mahmut ALACACIGsm: 05511604623- Mail:info@ecosolarenerji.com

Güneş Enerjisi Santrali kurmak isteyen yatırımcının sırasıyla yapması gerekenler;

1- Belirlenen bölgeler içerisinde 1620kwh/m2 ve üzerinde ışınım değeri olan arazi tespit edilecek; Tespit edilen arazi Orman, Mera ve Tarım alanı olmayacak, Sit alanı, maden Sahası veya yol, boru hattı gibi kamuya ait bir proje alanında olmayacak.( Ek-1 EPDK Kurul kararı)

2- Tespit edilen arazinin GES yatırımı için uygun olduğunda dair, Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığından veya ilgili bakanlıktan izin işlemi yapılacak.

3- Arazi temininden sonra, en az altı aylık ölçüm için GÜNEŞ ÖLÇÜM SİSTEMİ kurulacak ve kurulumun fotoğrafları çekilerek, sistemde kullanılan cihazların, belgeleri ile birlikte, MGM ' nün Ölçümlere dair tebliğinde belirtilen başvuru dilekçesi doldurularak ve başvuru bedeli yatırılarak MGK'ne müracaat edilecek.

4- En az altı aylık sahada yapılan ölçümler süre sonunda MGM ne onaylatılacak ve kalan süreler için veri satın alınacak.

5- EPDK 'nın GES Lisansları için belirlediği tüm evraklar tamamlanarak EPDK 'ya GES lisansı için müracaat edilecek.

6- İstenen belgeler ve ölçümleri tam olan müracaatlardan aynı bölge için birden fazla başvuru var ise, Açık eksiltme ihalesi için dosyalar TEİAŞ'a gönderilecek. TEİAŞ en erken 30 gün sonraya yarışma için gün tayin ederek ihale yapacak ve ihale sonunda en fazla eksiltme bedeli veren firma' ya lisans verilmek üzere dosya tekrar EPDK ya gönderilecek.

7- GES lisansı alan firma; Santral projesini hazırlayarak EPDK ya sunacak, projenin onaylanmasından sonra belirlenen santral inşası tamamlanacak. Tamamlanın projenin onayından sonra santral devreye alınacak.

GES (GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL) PROJESİ KAPSAMDAKİ PAFTALAR
1-) Tesis Genel Yerleşim Planı
2-) Onay kapsamındaki yapıların Mimari Görünüşleri
3-) Onay Kapsamındaki Yapıların Kot Planları
4-) Onay Kapsamındaki Yapıların Kesitleri
5-) Onay Kapsamındaki Temellerin Projeleri
6-) Yangın Algılama , Alarm ve Söndürme Şeması
7-) YG Tek Hat Şeması
AG Tek Hat Şeması
9-) YG/AG Kablo Dağıtım Planı
10-) Trafoların Plan Kesit ve Görünüşleri
11-) Hücre ve Panoların Plan Kesit ve Görünüşleri
12-) Topraklama ve Yıldırımdan Koruma Planı
13-) Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Tek Hat Şemaları

GES (GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL) PROJESİ KAPSAMINDAKİ BELGELER VE HESAPLAR

1-) Tesis Bilgi Formu
2-) Yetki Yazısı ve Ekleri
3-) Lisans (EPDK Lisansları ile birlikte)
4-) Sistem Bağlantı Görüşü
5-) Sistem Bağlantı Anlaşması
6-) ÇED Belgesi (EDAŞ Bağlantı Görüş Onay Hizmet Kapsamındadır, TEDAŞ GES PROJELENDİRME ve PROJE BAŞVURU YÖNETİMİ Hizmet Kapsamında Değildir)
7-) Fizibilite Raporu
Jeolojik Etüt Raporu / Zemin Etüt Raporu (Fiyata Dahil Değildir)
9-) Standartlar Listesi
10-) (Elektromekanik Teçhizat için) Sözleşme ve ekleri 11-) Tasarım Hesapları 12-) Yapısal Tasarım Hesapları (İnşaat) 13-) Santral Ünitelerinin Performans Eğrileri Ecosolar Enerji Tecrübe ve Güvencesiyle.. Tedaş Ges Projelendirme ve Başvuru Yönetimi Mühendislik Hizmeti verilir. Ecosolar Enerji ges arazi temini ve geliştirmesinden, edaş ve tedaş projelendirmeye, anahtar teslimi ges kurulumundan, yabancı kaynaklı ges finansmanına kadar yatırımcı müşterilerine A'dan Z'ye komple Güneş Enerjisi Yatırım Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.